U bevindt zich hier:  Home  /  Behandelingen  /  IVF

IVF

In vitro fertilisatie (IVF) betekent letterlijk: 'in glas bevruchting' en wordt in Nederland ook wel reageerbuisbevruchting genoemd.
Om bevruchting te laten plaatsvinden, brengt men in het IVF laboratorium eicellen samen met zaadcellen. Nadat door de embryoloog met behulp van de microscoop bevruchting en de eerste celdelingen zijn vast gesteld, wordt een embryo in de baarmoederholte teruggeplaatst.

Eicelrijping

In een normale menstruatiecyclus rijpt er in de eierstok elke maand slechts één eicel.
Bij de IVF- en ICSI behandeling probeert men met hormooninjecties om meerdere (vijf tot tien) eicellen tegelijkertijd te laten rijpen. Deze eicellen bevinden zich in follikels (eiblaasjes). Uit deze follikels wordt, via de schede, de inhoud van deze eiblaasjes (vloeistof met daarin eicellen) weggezogen (de punctie).
De zaadcellen worden uit een zaadlozing (ejaculaat) verkregen door een zogenaamde “was-procedure”.

Bevruchting

In een speciaal laboratorium in het ziekenhuis worden de eicellen samengebracht met uit het semenplasma geïsoleerde zaadcellen. Gemiddeld worden ongeveer 70% van de eicellen bevrucht. Soms komt het voor dat er geen bevruchting optreedt. Als er geen bevruchting plaatsvindt, wordt de behandeling afgebroken.
Indien er wel bevruchting is opgetreden dan zal er in de regel één of twee embryo’s in de baarmoeder worden teruggeplaatst (ET of embryotransfer). Bij de bevruchting (de samensmelting van eicel en zaadcel) ontstaat er een embryo.

Embryotransfer of Embryo-terugplaatsing (ET)

Het terugplaatsen van een embryo gebeurt meestal 2-3 dagen na de punctie.
Indien het embryo zich innestelt in het baarmoederslijmvlies, dan is er sprake van een zwangerschap. Dit gebeurt, afhankelijk van de leeftijd van de vrouw, in 20 tot 30 procent van alle IVF-behandelingen.
De beslissing van 1 of 2 terug te plaatsen hangt af van de microscopische kwaliteit van het embryo en uw leeftijd. Hoe ouder de vrouw, hoe minder de kans op innesteling van het embryo. Bij de microscopische beoordeling wordt getracht een goede schatting te maken op de kans op innesteling van dat embryo en dus het ontstaan van een zwangerschap. Is die kans groot dan adviseren we tot terugplaatsing van 1 embryo om meerlingen te voorkomen. Uitgebreid zal met u over deze beslissing worden gesproken. Indien de overige embryo’s daartoe geschikt zijn kunnen, in overleg met u, deze worden ingevroren.
De uiteindelijke kans op de geboorte van een kind is gemiddeld 20 -25 procent per IVF-poging: er vinden helaas ook miskramen plaats. De kans voor de vrouw op een zwangerschap wordt vergroot door de terugplaatsing in een volgende behandeling van de ingevroren en ontdooide embryo’s.
In Nederland is 1 op de 37 pasgeborenen ontstaan door een IVF of ICSI behandeling.

Voor wie is een IVF Behandeling?

Er zijn verschillende indicaties om voor IVF behandeling in aanmerking te komen:

  • Indien de eileiders zijn afgesloten of verwijderd.
  • Indien er geen oorzaak gevonden is voor het uitblijven van een zwangerschap gedurende langere tijd. Deze tijd is afhankelijk van uw leeftijd.
  • Indien andere behandelingen voor verminderde vruchtbaarheid, bijvoorbeeld intra-uteriene inseminatie niet tot een zwangerschap hebben geleid.
  • Indien er sprake is van ernstige endometriose.
  • Indien er sprake is van verminderde kwaliteit van het zaad.
  • Indien er sprake is van hormonale stoornissen.
  • Indien de eierstokken niet goed werken.

IVF Behandeling en Nij Barrahƻs

De minister heeft bepaald dat er in Nederland 13 IVF laboratoria mogen zijn.
Het Nij Barrahûs- team is volledig bevoegd om de indicatie voor IVF te stellen, de stimulatiefase en de punctie uit te voeren. Na de punctie zullen de eicellen moeten worden vervoerd naar een gecertificeerd IVF-laboratorium, waar ook de terugplaatsing zal plaatsvinden. Vele studies hebben aangetoond dat deze vorm van zogenaamde “transport IVF” geen nadelige effecten heeft op het behandelresultaat.

Ons Centrum heeft formele samenwerkingsovereenkomsten met  Isala te Zwolle en met Vivaneo Düsseldorf" in Duitsland
Beide laboratoria kunnen voor onze cliënten de laboratoriumfase en terugplaatsing verrichten.

De zorg na de terugplaatsing zal weer worden gegeven door ons team.

Het alternatief de punctie te willen ondergaan in de kliniek van het IVF laboratorium is uiteraard ook mogelijk. Hoe uw behandeling zal verlopen, wordt uitvoerig met u overlegd.
Komt u in aanmerking voor IVF dan zal u mondeling en schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de gang van zaken bij uw IVF behandeling.

Voor meer informatie over IVF/ICSI in combinatie met deze IVF-klinieken gaat u naar "Samenwerking".

Ga naar Samenwerking

Wilt u meer informatie?

Stel uw vraag of verzoek om informatie in het contactformulier of bel ons tussen 13.00-15.00 uur op telefoonnummer 0561 - 610 030

Waar kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan eenvoudig via ons aanmeldformulier. U wordt dan door ons teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Aanmelden »