U bevindt zich hier:  Home  /  Aanmelden

Aanmelden

Aanmelding kan als volgt:

Via het aanmeldformulier
U kunt het aanmeldformulier op deze website gebruiken om u aan te melden. U wordt dan teruggebeld voor het maken van een afspraak.

of

Via telefonisch contact
Tussen 13.00-15.00 uur kunt u zich telefonisch aanmelden of informatie opvragen.
Ons telefoonnummer: 0561 - 610 030


of

Via de mail
Vermeld in de e-mail duidelijk uw naam en telefoonnummer. U wordt dan teruggebeld voor het maken van een afspraak.
Ons e-mailadres: info@nijbarrahus.nl.


Bent u op de dag van intake onverhoopt verhinderd of heeft u besloten toch niet bij ons onder behandeling te gaan, dan kunt u uw afspraak afzeggen, bij voorkeur 24 uur van tevoren.

Indien u zonder bericht niet verschijnt op het afgesproken tijdstip, dan zullen wij een "no show"-tarief van €50,- bij u in rekening brengen.

 

 

 

Belangrijk

Indien u besluit om bij ons cliënt te worden willen wij uw aandacht vragen voor de vragenlijsten.
Om tot een juiste diagnose te komen en/of een goede inschatting te kunnen maken van uw kans op een zwangerschap, wordt er binnen onze kliniek gebruik gemaakt van het Oriënterend Fertiliteits Onderzoek (OFO).
Het Orienterend Fertiliteits Onderzoek behelst ondermeer een uitgebreide medische vragenlijst. Deze vragenlijsten (man/vrouw en alleenstaande vrouw / vrouw-vrouw) zijn te vinden onder Downloads.
Wij verzoeken u deze vragenlijst(en), naar gelang uw situatie, in te vullen en vóór uw eerste bezoek naar ons toe te zenden, zodat de arts zich kan voorbereiden op uw intake-gesprek.

Al onderzoek/behandeling elders gehad?
Het kan zeer in uw belang zijn om de medische onderzoek gegevens of behandelgegevens (eerder IUI of IVF/ICSI) van elders te betrekken in de beoordeling van uw specifieke situatie. Bent u elders al ooit onderzocht of behandeld, vraag dan een kopie van al uw relevante gegevens en stuur dit mee met uw ingevulde vragenlijsten.

U kunt de vragenlijsten opsturen per post of per e-mail met gescande bijlagen:

Nij Barrahûs - Centrum voor vruchtbaarheid
Heerenveenseweg 99b
8471 ZA Wolvega
info@nijbarrahus.nl
Telefoon: 0561 - 610 030

Wilt u meer informatie?

Stel uw vraag of verzoek om informatie in het contactformulier of bel ons tussen 13.00-15.00 uur op telefoonnummer 0561 - 610 030

Waar kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan eenvoudig via ons aanmeldformulier. U wordt dan door ons teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Aanmelden »