U bevindt zich hier:  Home  /  Onze kliniek  /  Verzekeringen

Over kosten en zorgverzekeraar

Let op!

Om zeker te weten waar u aan toe bent en wat er wordt vergoed,  raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Nij Barrahûs maakt deel uit van "Stichting BPM-zorg" en staat ook alszodanig ingeschreven bij de zorgverzekeraars.
Vermeld u daarom dat u onder behandeling gaat bij Stichting BPM-zorg, gevestigd in de gemeente Skarsterlân.
De naam Nij Barrahûs is niet bekend bij de zorgverzekeraars; men noemt dit de zogenaamde handelsnaam.

Recent vernamen we dat de zorgverzekeraars niet bereid zijn de vergoeding te betalen bij “zelfverwijzing” (dat is: zonder tussenkomst van uw huisarts ons te consulteren).
We raden u daarom dringend aan, vóórdat u naar ons komt, om een verwijsbrief bij uw huisarts te vragen. Overhandig dan bij uw eerste bezoek die verwijsbrief aan ons.

Contracten met verzekeraars

Binnen het Nederlandse zorgstelsel is het gewoonte dat een zorgaanbieder met een zorgverzekeraar onderhandelt over de voorwaarden voor een contract. Nieuwe zorgaanbieders moeten, om in aanmerking te komen voor een contract, voldoen aan alle wettelijke eisen.

Nij Barrahûs heeft de kliniek georganiseerd conform de geldende Governance Code en de wettelijke bepalingen in de wet toelating zorginstellingen (WTZi). Tevens houdt Nij Barrahûs zich aan de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De zorg in de kliniek wordt geleverd conform de normen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Tot slot voldoen wij aan de bepalingen van de kwaliteitswet zorginstellingen (Kwzi). Hiermee voldoen wij aan alle wettelijk gestelde eisen en we kunnen u dan ook kwalitatief goede en veilige fertiliteitzorg aanbieden.

Voor 2016 hebben wij, net als in 2015, een contract kunnen afsluiten met de VGZ-groep.
Daaronder vallen de volgende verzekeringsmaatschappijen:
•Univé
•SZVK
•ZEKUR
•Zorgzaam Verzekerd
•VGZ
•IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen)
•Bewuzt
•IAK Verzekeringen B.V.
•Caresco BV
•Caresco BV (t.b.v. Cares de Goudse)
•Turien & Co Assuradeuren
•Aevitae
•VPZ Assuradeuren
•IZZ
•IZA
•IZA Zorgverzekeraar NV
•UMC
•Aevitae-De Goudse

Wij zullen ons optimaal blijven inspannen om tot contractafspraken met meer verzekeraars te komen. Zodra er meer duidelijkheid is over het resultaat van de onderhandelingen informeren wij u daarover via deze website.

Kosten behandeling of consult

Wat u moet weten over de kosten van uw behandeling of consult.

Per 1 januari 2012 is er in de medisch specialistische zorg een nieuw tarief structuur ingevoerd. Deze wijziging van de DBC bekostiging heeft de naam DOT meegekregen, DOT staat voor DBC’s Op weg naar Transparantie. Ook voor de behandeling van infertiliteit zijn DOT zorgproducten geformuleerd. Per DOT zorgproduct is er een, door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) vastgesteld maximum tarief. Nij Barrahûs hanteert voor haar behandelingen deze maximumtarieven.

De vergoeding van deze behandelingen door uw zorgverzekeraar zijn afhankelijk van het type polis dat u heeft afgesloten, van de zorgverzekeraar waar u uw verzekering heeft lopen en van de polisvoorwaarden die betrekking hebben op uw polis. De eerste drie IVF pogingen worden in ieder geval vergoed vanuit de basisverzekering. Soms worden eveneens (een aantal) IUI behandelingen vergoed. Ten einde zeker te weten op welke vergoeding u recht heeft raden wij u aan uw polisvoorwaarden goed te bekijken. Immers naast de verzekering voor het basispakket, verschillen de voorzieningen in de aanvullende verzekeringen.

Wanneer u de polisvoorwaarden bestudeert is het goed te weten dat er in Nederland twee type polissen bestaan:

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de zorgaanbieder waarmee ze een contract hebben. Als de zorgaanbieder geen contract heeft, kunt u alsnog de rekening indienen: u krijgt dan een marktconforme vergoeding van de behandeling. Dit verschilt tussen verzekeraars,dus wij raden u aan bij uw verzekeraar na te vragen wat het restitutietarief is waar u recht op heeft.
  • Bij een restitutiepolis krijgt u meestal de rekening zelf toegestuurd. U voldoet de betaling zelf en declareert de rekening bij uw verzekeraar. Voor deze polis maakt het niet uit of uw zorgaanbieder (in dit geval Nij Barrahûs) een overeenkomst met de zorgverzekeraar heeft. De meeste restitutiepolissen vergoeden de zorg voor 100%.
  • Het is daarom ook aan te raden om een restitutiepolis af te sluiten.
  • Zolang wij nog geen contract hebben kunnen sluiten met uw zorgverzekeraar kan het zijn dat u, afhankelijk van uw polis, een deel van de rekening zelf moet betalen. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor de exacte vergoeding. Het gaat hierbij niet om het eigen risico!
  • Voor volwassenen wordt het eigen risico aangesproken. Afhankelijk van de hoogte van het eigen risico kan uw zorgverzekeraar dus kosten met u verrekenen. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen naar het actuele eigen risico.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u als paar (man en vrouw) bij ons onder controle komt of behandeld wordt, zullen zowel de patiënte als de partner worden geregistreerd. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor alleenstaande vrouwen en lesbische paren met een kinderwens: bij hen volgt slechts registratie van de patiënte.
Bij man én vrouw wordt in het algemeen onderzoek verricht, en beide partners zijn betrokken bij aanvullend onderzoek en behandeling van een gezamenlijke kinderwens. De fertiliteitszorg in Nederland is zo georganiseerd dat voor beide partners declaraties naar de zorgverzekeraar worden verzonden. U moet bij de man denken aan het bestuderen van de voorgeschiedenis, eventueel lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, laboratorium-onderzoek naar de kwaliteit van het zaad en indien nodig echografisch onderzoek van de balzak.

We adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over uw vergoedingen. De kosten van onderzoek en de meeste behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar, na aftrek van het eigen risico.

Nij Barrahûs heeft momenteel alleen nog een contract met de VGZ-groep, maar streeft ernaar met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Wanneer er nog geen contract met uw zorgverzekeraar is, zult u de factuur van onze kliniek thuisgestuurd krijgen. Deze factuur dient u aan ons te voldoen, waarna u de factuur kunt doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is vervolgens verplicht (een deel van) de kosten van deze factuur te vergoeden (uiteraard na aftrek van het eigen risico).

Wij raden u aan de website van uw zorgverzekeraar te raadplegen, voor de laatste informatie en vooraf (liefst schriftelijk) het een en ander ten aanzien van de vergoeding van te verwachten zorgkosten te regelen. In de meeste gevallen moet u uw brief richten aan de medische adviseur van uw zorgverzekering.

 

Heeft u hierover vragen, schroom dan niet ons te bellen.

 

 

 

Wilt u meer informatie?

Stel uw vraag of verzoek om informatie in het contactformulier of bel ons tussen 13.00-15.00 uur op telefoonnummer 0561 - 610 030

Waar kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan eenvoudig via ons aanmeldformulier. U wordt dan door ons teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Aanmelden »