U bevindt zich hier:  Home  /  Onze kliniek  /  Tarieven 2017

Tarieven 2017

Tarieven per 1 januari 2017 (op basis van de landelijk geldende NZa- tarieven)

Als man en vrouw zich aanmelden voor een intake-gesprek, dan wordt er voor beiden een DBC geopend.
Op het moment dat een behandeling start (bij startecho) wordt er een DBC geopend, waarin alle consulten, echo's en verrichtingen komen die bij die behandeling horen. Deze DBC wordt na afloop van betreffende cyclus gedeclareerd.

Consulten die buiten een behandelingscyclus plaatsvinden (bijvoorbeeld gesprekken die ná een afgesloten behandeling en vóór een nieuwe behandeling plaatsvinden) komen in een aparte DBC.
Deze DBC wordt pas na 120 dagen gesloten. Hierdoor kan het voorkomen dat u na 4 maanden nog een factuur krijgt voor deze gesprekken.

Tarieven Intake

 Declaratiecode  Zorgproduct  Omschrijving  Tarief 
 14B194  972804034 Intake vrouw eenmalig consult/ second opinion €  300,04 
 14D607  972804040 Intake vrouw + meer dan één consult (cyclusanalyse en bloedonderzoek) €  652,51
 14B181  972804020 Intake man één tot max. twee consulten met evt. zaad-onderzoek €  245,06
 14B175  972804011 Intake man meer dan twee consulten met evt. zaad- en bloedonderzoek €  495,32

 

Indien u na het Intake-gesprek besluit om bij Nij Barrahûs onder behandeling te komen dan gelden de volgende tarieven:

 

Tarief Intra uteriene inseminatie (IUI) ( exclusief intake)

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief  
14B191 972804030

Tarief vrouw per inseminatiecyclus
(incl. echo's en IUI)

€  788,34

 

Tarief Donorinseminatie (KID) (exclusief intake)

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
- -

Indien van toepassing:
Kosten intakegesprek
met eigen donor

€   495,00
- -

Aankoop donorzaad
van spermabank Vivaneo
Düsseldorf

(prijs per rietje excl BTW)

NB: Alleen nog te
bestellen
voor mensen die al
een kind hebben van
een Vivaneo-donor.

Verzendkosten naar
Nij Barrahûs:
(Transport wordt door ons
geregeld)

Zie website
Vivaneo
Spermbank
onder
"Links"

 
€ 150,00

- -

Indien van toepassing:
Aankoop donorzaad
van spermabank 
Cryos of ESB
Denemarken

(prijs per rietje excl. BTW)

Zie 
websites
Cryos en ESB onder
"Links"

 

- - Gesprek maatschappelijk werk (counseling donorinseminatie) €      75,00
- -

Administratiekosten per zending rietjes
van externe spermabank (ontvangst, controle, registratie)

€      85,00
- -

Opslag van rietjes sperma in stikstof (per kwartaal vooraf)

€      55,00
14B191 972804030

Tarief per inseminatiecyclus
(incl. echo's en IUI)

€    788,34

 

Tarief Ovulatie-inductie (exclusief intake) 

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
14B192 972804031 Hormoonbehandeling niet zijnde een IUI/KID/IVF/ICSI €   629,37

 

Tarief Transport IVF/ICSI
(exclusief intake en exclusief hormoon-medicatie)

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
14B183 972804022 Transport IVF/ICSI
Stimulatie, monitoring en punctie op Nij Barrahûs
€ 1368,04
Labfase + verse embryotransfer
en invriezen in Isala Zwolle
 

IVF € 602,47

ICSI € 926,94

Transport IVF/ICSI niet mogelijk met Vivaneo Düsseldorf (Dld)   N.V.T.  

NB: U ontvangt naast de factuur van Nij Barrahûs, aparte facturen van de 
Duitse IVF-kliniek. deze kunt u indienen bij uw zorgvezekeraar.
Isala Zwolle declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Tarief Satelliet IVF/ICSI
(exclusief intake en exclusief hormoon-medicatie) 

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
14B187 972804026

Satelliet IVF/ICSI
Alleen stimulatie en monitoring in Nij Barrahûs.
Punctie elders

€  884,04
Satelliet IVF/ICSI met Isala Zwolle niet mogelijk via Nij Barrahûs   N.V.T.
Tele-intake Vivaneo Dusseldorf

Punctie, labfase, embryotransfer en invriezen in Vivaneo Düsseldorf (incl. narcose)

€ 195,00
 
IVF ± € 1700,00

ICSI ± € 2700,00

NB: Gespecificeerde prijzen van optionele extra's in Düsseldorf, kunnen op verzoek verstrekt worden.

NB: U ontvangt naast de factuur van Nij Barrahûs, aparte facturen van de
Duitse IVF-kliniek. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
Isala Zwolle declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

 

Tarief Embryotransfer van cryo-embryo's

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
14D227 972804036

Cryo-cyclusmonitoring
Nij Barrahûs

€   280,90
14D226             972804035 Kosten terugplaatsing Zwolle  €   459,30
- - Kosten terugplaatsing Düsseldorf €   330,00

NB: U ontvangt naast de factuur van Nij Barrahûs, aparte facturen van de
Duitse IVF-kliniek. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
Isala Zwolle declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

 

 Tarief Echo-controles zwangerschap

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
15E416 159999030 Echografie bij doorgaande zwangerschap €  225,00
15B282 159999027 1 of 2 bezoeken bij begeleiding zwangerschap €  225,00

 

 Tarief Invriezen en opslag van sperma

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
- -

Invriezen van sperma
voor eigen gebruik 

€  475,00
- - Intake inzake invriezen
van sperma voor later
gebruik (social freezing) 
€  190,00
    Opslag van sperma in
stikstof
(per kwartaal vooraf)
€    55,00

 

 Overige kosten

Declaratiecode  Zorgproduct  Omschrijving  Tarief    
- - Bloedonderzoek SOA's
(PCR-test)**
€ 400,00
- Sperma-analyse
 
€   95,00
- - Echo ten behoeve van
behandeling elders
€   75,00

Begeleiding psycho-
sociaal hulpverleenster
per consult

€   75,00

Distributie lichaams-
materiaal (uitgaand)

€ 170,00
- Niet of niet tijdig
geannuleerde afspraak
(minimaal 24 uur vooraf)
€  50,00
Ovulatietesten (20 stuks) €  37,95
- Kosten opvragen
medisch dossier
(vanaf 100 pagina's)
€  22,50

 ** Voor gebruik van sperma van een eigen donor geldt een quarantaine-tijd van 6 maanden.
Deze quarantaine-tijd is niet van toepassing indien er op verzoek van de ontvangster een PCR-test wordt gedaan.Tarieven van Hormonen

Sinds januari 2014 worden onderstaande hormonen apart gedeclareerd.
Deze zitten dus niet in de landelijk geldende DBC en mogen alleen nog door de fertiliteitskliniek zelf worden verstrekt.

Prijzen per 1 januari 2017:

Zi Nummer Hormoon Prijs per Tarief
 16079612  Menopur 5 x 75 EH €   127,88
 14917165  Gonal-f 300  pen 300 EH  €  122,35
 14917173  Gonal-f 450  pen 450 EH  €  183,52
 14917181  Gonal-f 900  pen 900 EH  €  367,05
 14571420  Puregon 300  patroon 300 EH  €  117,81
 14571439  Puregon 600  patroon 600 EH  €  235,63
 15033163  Puregon 900  patroon 900 EH  €  353,44

 

 

 

Wilt u meer informatie?

Stel uw vraag of verzoek om informatie in het contactformulier of bel ons tussen 13.00-15.00 uur op telefoonnummer 0561 - 610 030

Waar kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan eenvoudig via ons aanmeldformulier. U wordt dan door ons teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Aanmelden »