U bevindt zich hier:  Home  /  Onze kliniek  /  Tarieven 2016

Tarieven 2016

Tarieven per 1 januari 2016 op basis van de landelijk geldende NZa- tarieven     
                     
                                 
Als man en vrouw zich aanmelden voor een intake- gesprek, dan wordt er voor beiden een
DBC geopend.

Op het moment dat een behandeling start (bij startecho) wordt er een DBC geopend, waarin alle consulten, echo's en verrichtingen komen die bij die behandeling horen. Deze DBC wordt na afloop van betreffende cyclus gedeclareerd.

Consulten die buiten een behandelingscyclus plaatsvinden (bijvoorbeeld gesprekken die ná een afgesloten behandeling en vóór een nieuwe behandeling plaatsvinden) komen in een aparte DBC. Deze DBC wordt pas na 120 dagen gesloten. Hierdoor kan het voorkomen dat u na 4 maanden nog een factuur krijgt voor deze gesprekken.

Prijzen gecorrigeerd op 28-02-2016

Tarieven Intake

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
14B194 972804034 Intake vrouw eenmalig consult /second opinion €   290,25
14D607 972804040 Intake vrouw + meer dan één consult (cyclusanalyse en bloedonderzoek) €   631,25
14B181 972804020 Intake man één tot max. twee consulten met evt. zaad-onderzoek €   196,14
14B175 972804011 Intake man, meer dan twee consulten met evt. zaad- en bloedonderzoek €   397,81

 

Indien u na het Intake-gesprek besluit om bij Nij Barrahûs onder behandeling te komen dan gelden de volgende tarieven:

 

Tarief Intra uteriene inseminatie (IUI) (exclusief intake)

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
14B191 972804030 Tarief vrouw per inseminatiecyclus (incl. echo's en IUI) €  762,80

  

Tarief Donorinseminatie (KID) (exclusief intake)

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
- -

Aankoop rietjes donorzaad Vivaneo
Prijs per rietje

€    200,00
- - Aankoop rietjes donorzaad Cryos of ESB zie betreffende websites
- -

Gesprek maatschappelijk werk(counseling)
Deze kosten worden helaas niet vergoed.

€      75,00
- - Administratiekosten per zending rietjes
(alleen Cryos en ESB)
€      50,00
14B191 972804030 Tarief per inseminatiecyclus (incl. echo's en IUI) €    762,80

 

Tarief Ovulatie-inductie (exclusief intake)

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
14B192 972804031 Hormoon-behandeling niet zijnde een IUI/KID/IVF/ICSI €  611,75 

 

Tarief Transport IVF/ICSI (exclusief intake en exclusief hormoon-medicatie)

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 
14B183 972804022 Transport IVF/ICSI Stimulatie, monitoring en punctie op Nij Barrahûs € 1322,90
Labfase + embryotransfer  en invriezen in Leer           

IVF    ±  €    916,81
   ICSI    ±  €  1293,98

Labfase + embryotransfer en invriezen in Zwolle  IVF   €    668,85
ICSI        €    959,09
Transport IVF/ICSI niet mogelijk met Düsseldorf N.V.T 

NB: u ontvangt naast de factuur van Nij Barrahûs, aparte facturen van de Duitse IVF-kliniek. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
Isala Zwolle declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

 

Tarief Satelliet IVF/ICSI (exclusief intake en exclusief hormoon-medicatie)

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
14B187 972804026

Satelliet IVF/ICSI
Alleen stimulatie en monitoring in Nij Barrahûs.

Punctie elders

€854,87
Punctie, labfase, embryo-transfer en invriezen in Leer (incl. narcose)

IVF ±  € 1635,87

ICSI  ±  € 2624,62

Satelliet IVF/ICSI met Isala Zwolle niet mogelijk via Nij Barrahûs

N.V.T

Tele-Intake met Düsseldorf

Punctie, labfase, embryo-transfer en invriezen in Düsseldorf (incl. narcose)

€ 195,00

IVF ±  € 1700,00

ICSI ±  € 2700,00

NB: Gespecificeerde prijzen van optionele extra's in Düsseldorf,
        kunnen op verzoek verstrekt worden.

NB: per 1 april 2016: Factuur van bloedprikken op de dag van punctie in Dusseldorf, mag u na vooruitbetaling bij ons indienen. U krijgt de kosten teruggestort.

NB: u ontvangt naast de factuur van Nij Barrahûs, aparte facturen van de Duitse IVF-kliniek. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
Isala Zwolle declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

 

Tarief Embryotransfer van cryo-embryo's 

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
14D227 972804036 Cryocyclus
monitoring
Nij Barrahûs
€271,64
14D226 972804035

Kosten terugplaatsing 
Zwolle

€444,14
- -

Kosten terugplaatsing
Leer

€442,51
- -

Kosten terugplaatsing
Düsseldorf

€330,00

NB: u ontvangt naast de factuur van Nij Barrahûs, aparte facturen van de Duitse IVF-kliniek. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
Isala Zwolle declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

  

Tarief Echo-controles Zwangerschap 

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief
 15E416 159999030 Echografie bij doorgaande zwangerschap €225,00

 

 

Tarief Invriezen en opslag van Sperma

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving   Tarief 
- - Invriezen van sperma voor eigen gebruik (per keer) €412,00
- - Opslag van sperma in stikstof (per jaar) €175,00

 

Sinds januari 2014 worden onderstaande fertiliteitshormonen apart gedeclareerd.
Deze zitten dus niet in de landelijke geldende DBC en mogen alleen nog door de fertiliteitskliniek zelf worden verstrekt.

Prijzen per 1 januari 2016:

 

Declaratiecode Hormoon Prijs per Tarief
193451 Menopur 75 EH € 25,31
193453 Gonal-f 75 EH € 31,05
193455 Puregon 50 EH € 19,64
193453 Bemfola 75 EH € 31,05

 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie?

Stel uw vraag of verzoek om informatie in het contactformulier of bel ons tussen 13.00-15.00 uur op telefoonnummer 0561 - 610 030

Waar kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan eenvoudig via ons aanmeldformulier. U wordt dan door ons teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Aanmelden »