U bevindt zich hier:  Home  /  Behandelingen  /  Donorinseminatie

Donorinseminatie (KID)

Voor wie is donorinseminatie?

•Indien er sprake is van zeer slechte zaadkwaliteit.
•Indien er sprake is van groot risico op overerfbare afwijkingen.
•Voor alleenstaande vrouwen met een kinderwens.
•Voor lesbische stellen.

Het gebruik van donorzaad kan, als daartoe een medische reden is, gecombineerd worden met IVF of ICSI.

Bij donorinseminatie of KID (KID staat voor Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad) wordt gebruikt gemaakt van het zaad van een spermadonor.
Dit kan een voor u onbekende donor zijn of een zelfgekozen donor uit uw naaste omgeving.
Wij kunnen u behulpzaam zijn met advies om via donorinseminatie eventueel toch tot de gewenste zwangerschap te komen.

Voor uitgebreide informatie over donorinseminatie, verwijzen wij u graag naar onze informatiefolder  Donorinseminatie. Deze kunt u vinden onder "downloads".

Eigen donor

Indien u zelf een donor heeft gevonden, kan het sperma tegen een vergoeding bij ons worden in gevroren. De donor moet dan wel de gebruikelijke procedure volgen, zoals een gesprek met een arts en een screening op seksueel overdraagbare aandoeningen zoals HIV. Ook wordt het zaad enige tijd in quarantaine gehouden.
Vanzelfsprekend wordt eerst de kwaliteit van het donorzaad bekeken en de uitslag daarvan met u besproken.

Deense spermabanken

Indien u niet een eigen donor heeft, kunt u een beroep doen op de zaadbank van één van onze Deense samenwerkingspartners te weten: Cryos (ook Nederlandstalig) of European spermbank (ESB)
Als u besluit om een donor via Cryos of ESB uit te zoeken, dan gaat dat zonder tussenkomst van Nij Barrahûs.
U heeft dus zelf contact met de spermabank en regelt zelf het transport. Hoe dit in zijn werk gaat krijgt u uitgelegd door één van de fertiliteitsassistentes op de dag van intake in onze kliniek.
U krijgt dan ook te horen waar u op moet letten bij het kiezen van een donor. De donor moet bijvoorbeeld "open" of "niet-anoniem" zijn, op die manier is hij later te traceren door het donorkind, mocht die zijn/haar biologische vader willen ontmoeten.
Wij verzoeken u te wachten met bestelllen totdat u het evaluatiegesprek heeft gehad en formeel toestemming heeft gekregen om donorzaad te bestellen. Ook vragen wij u om vóór het bestellen uw uiteindelijke donorkeuze door ons te laten verifiëren. Wij bekijken dan of de door u gekozen donor voldoet aan de richtlijnen die gelden in Nederland. 
Voor uitgebreide informatie over donorinseminatie en waar u op moet letten bij het kiezen van een donor, verwijzen wij u graag naar onze informatiefolder " Donorinseminatie" die u kunt vinden onder "downloads".

In de regel geldt dat 1 rietje voldoende is voor 1 inseminatie. Soms zijn meer rietjes nodig om tot het minimaal gewenste aantal zaadcellen te komen. Dit wordt dan aan u medegedeeld.
Mocht u na 6 cycli niet zwanger zijn, dan bespreken wij met u het vervolg. Het kan zijn dat er dan eerst verder onderzoek moet worden verricht.

De aanschafkosten van donorzaad worden niet vergoed. Voor tarieven verwijzen we u naar de websites van desbetrffende donorbanken. ( Zie ook onder "Links") .

De kosten van de inseminatie-behandeling, inclusief eventuele medicatie, zullen deels worden vergoed vanuit de basisverzekering (zie daarvoor de polisvoorwaarden van uw verzekering).

Wet donorgegevens

Sinds 2004 is de “Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting” van kracht, vanaf dat moment is anonieme zaaddonatie niet meer mogelijk en kunnen alle door donorzaad verwekte kinderen, gegevens over hun donor opvragen.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar www.donorgegevens.nl.

Maatschappelijk werk

Wij vragen u om akkoord te gaan met een gesprek met de maatschappelijk werkster. Dit gesprek is beslist niet bedoeld als "toelatingsexamen" tot het verdere traject, maar veeleer een onderdeel van een voorbereidingsfase tot het aangaan van een zwangerschap en de zorg voor een kind.

Informatie voor lesbische paren


Aanvragen verklaring juridisch ouderschap Duomoeder

Sinds 1 april 2014 kan een duomoeder eenvoudiger het ouderschap krijgen over het kind van haar vrouwelijke partner. Tot 1 april 2014 kon dit alleen door het kind te adopteren via een gerechtelijke procedure. Sinds 1 april 2014 kan de duomoeder juridisch ouder worden buiten de rechter om.

Wanneer kan een verklaring worden aangevraagd?

Het juridisch ouderschap van de duomoeder ontstaat van rechtswege wanneer zij gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder waaruit het kind geboren is. Er moet wel sprake zijn van een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Hiermee wordt duidelijk dat de biologische vader van het kind geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding.

De vrouw die het kind draagt kan vanaf de 24e week een verklaring aanvragen voor de aangifte onder de voorwaarden dat het kind:

  •  na 1 april 2014 is geboren of nog geboren moet worden;
  •  binnen een geregistreerd partnerschap of een huwelijk is geboren;
  •  bevruchting heeft plaatsgevonden door gebruik van donormateriaal van een voor de aanvragers  onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting;
  •  nog niet is aangegeven bij de gemeente.


Hoe kan een verklaring aangevraagd worden?

De vrouw die het kind draagt kan een verklaring aanvragen via www.donorgegevens.nl, 'Vraag donorgegevens aan via DigiD'. Tevens moet de moeder die het kind draagt, een kopie van haar legitimatiebewijs toesturen. De verklaring van de Stichting DKB om juridisch ouderschap te regelen wordt zo snel mogelijk na de aanvraag per post opgestuurd. De procedure voor het aangeven van een kind gebeurt, net als bij heterostellen, bij de gemeente. Houd er rekening mee dat de verklaring tijdig aangevraagd wordt!

Wordt niet voldaan aan bovenstaande voorwaarden, dan moet een erkenning-procedure bij de gemeente gevolgd worden alvorens het juridisch ouderschap aangevraagd kan worden. Hiervoor is geen verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting nodig.

Wilt u meer informatie?

Stel uw vraag of verzoek om informatie in het contactformulier of bel ons tussen 13.00-15.00 uur op telefoonnummer 0561 - 610 030

Waar kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan eenvoudig via ons aanmeldformulier. U wordt dan door ons teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Aanmelden »